CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Tra cứu huyệt vị tranh châm cứu
 • Tác giả: GS. Hoàng Bảo Châu
 • Nhà xuất bản: Y học - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2017
 • Số trang:47 tr.
 • Kích thước:21 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:44200
 • ISBN:9786046628866
 • Mã Dewey:615.8
 • Đơn giá:17000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:5/5
 • Từ khóa:Huyệt vị, châm cứu
 • Chủ đề: Châm cứu học
 • Chuyên ngành: Khoa Y
 • Tóm tắt: Sách gồm 3 phần: Định vị của huyệt; Huyệt của 14 đường kinh; Các kỳ huyệt thường dùng.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề