CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Kích thước:27 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:44135
 • ISBN:9786046628118
 • Mã Dewey:615.8
 • Đơn giá:90000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:5/5
 • Từ khóa:Bệnh học nội khoa, y học cổ truyền, đào tạo bác sĩ chuyên khoa
 • Chủ đề: Y học -- Cổ truyền & Bệnh học -- Nội Khoa
 • Chuyên ngành: Khoa Y
 • Tóm tắt: Nghiên cứu về nguyên nhân, cơ chế sinh bệnh, triệu chứng lâm sàng, điều trị các bệnh nội khoa theo y học cổ truyền. Đây là môn học mang tính ứng dụng thực tiễn của: Lý, pháp, phương dược của y học cổ truyền, là một trong những môn y học lâm sàng cơ bản của y học cổ truyền.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề