CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:20238
 • Mã Dewey:363.7
 • Đơn giá:45000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Biến đổi khí hậu, môi trường, hiểm họa
 • Chủ đề: Môi trường & Biến đổi khí hậu
 • Chuyên ngành: Khoa Môi Trường
 • Tóm tắt: Trình bày những khám phá và những lời khuyên hành động; Những nguyên tắc và mục tiêu của chính sách toàn cầu nhằm bảo vệ môi trường khí quyển trái đất; Hiện trạng môi trường khí hậu từ khám phá khoa học; Tầm cỡ của hiểm họa trong tương lai; Hiện trạng nghiên cứu môi trường khí hậu; Chính sách khí hậu; Bàn về một chương trình hành động của cộng đồng quốc tế; Biến đổi khí hậu và kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam; Thích ứng để chung sống với biến khí hậu; Xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét ở miền núi do BĐKH, nghiên cứu điển hình tại hai tỉnh: Quảng Ngãi và Bình Phước.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề