CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Photoshop restoration and retouching
 • Tác giả: Katrin Eismann
 • Nhà xuất bản: New Riders Press - USA
 • Năm xuất bản: 2001
 • Số trang:275 p.
 • Kích thước:25 cm
 • Số đăng ký cá biệt:20539
 • ISBN:9780789723185
 • Mã Dewey:006.6869
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Adobe photoshop
 • Chủ đề: Adobe Photoshop
 • Chuyên ngành: Ngành Đồ họa & Mỹ thuật
 • Tóm tắt: Photoshop Restoration and Retouching is a hands-on book for designers, photographers, commercial illustrators, and artists who seek to make the best out of the not perfect. The world is full of imperfections, but professionally-prepared images never show those blemishes, cellulite, poorly reproduced colors, stray hairs or wrinkles.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề