CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Lee Hammond's big book of drawing
 • Tác giả: Lee Hammond
 • Nhà xuất bản: North Light Books - Cincinnati
 • Năm xuất bản: 2004
 • Số trang:240 p.
 • Kích thước:27 cm
 • Số đăng ký cá biệt:20388
 • ISBN:978-1-58180-473-7
 • Mã Dewey:741.24
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Drawing
 • Chủ đề: Pencil drawing -- Technique
 • Chuyên ngành: Khoa Kiến Trúc
 • Tóm tắt: This giant book brings together the best projects from her other titles into one super-sized guide. Readers will find: - Popular subjects like people, animals, flowers and nature - An encouraging "You Can Do It" section - Clear step-by-step instructions to guarantee success - Chapters on choosing materials and mastering basic techniques.
Sách cùng chuyên ngành