CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Negotation theory and research
 • Tác giả: Thompson Leigh L
 • Nhà xuất bản: Psychology press - New York
 • Năm xuất bản: 2006
 • Số trang:237 p
 • Kích thước:21 cm
 • Số đăng ký cá biệt:20408
 • Mã Dewey:302.3
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Negotation
 • Chủ đề: Negotiation -- Congresses
 • Chuyên ngành: Khoa Quản Trị Kinh Doanh
 • Tóm tắt: Presenting to negotation: Overview of  theory and research; Bounded awareness: Focusing failures in negotiation; Social cognition, attribution, and perception in negotiation: the role of uncertaintly in shaping negotiation processes and outcomes; Motive: the negotiation's raison ...
Sách cùng chuyên ngành