CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Vi sinh y học
 • Tác giả: Lê Hồng Hinh
 • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2009
 • Số trang:155 tr.
 • Kích thước:27 cm
 • Số đăng ký cá biệt:18755
 • Mã Dewey:616.01
 • Đơn giá:28000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Giáo trình
 • Đang rỗi/ Tổng sách:15/15
 • Từ khóa:Vi sinh y học
 • Chủ đề: Vi sinh Y học
 • Chuyên ngành: Khoa Y
 • Tóm tắt: Gồm 3 phần: Phần 1: Đại cương vi sinh y học; Phần 2: Các vi khuẩn gây bệnh thường gặp; Phần 3: Các virus gây bệnh thường gặp.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề