CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Physics for scientists & engineers with modern physics : 4th ed.
 • Tác giả: Douglas C. Giancoli
 • Nhà xuất bản: Pearson - New Jersey
 • Năm xuất bản: 2009
 • Số trang:1228 p.
 • Kích thước:27 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:43885
 • ISBN:9780131495081
 • Mã Dewey:530
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Physics
 • Chủ đề: Physics -- Textbooks
 • Chuyên ngành: Khoa Học Tự Nhiên
 • Tóm tắt: This long-awaited and extensive revision maintains Giancoli's reputation for creating carefully crafted, highly accurate and precise physics texts. Physics for Scientists and Engineers combines outstanding pedagogy with a clear and direct narrative and applications that draw the student into the physics. The new edition also features an unrivaled suite of media and on-line resources that enhance the understanding of physics.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề