CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Ngũ Hành Sơn : vùng lịch sử, văn hóa tâm linh
 • Tác giả: Lê Hoàng Vinh, Lê Anh Dũng
 • Nhà xuất bản: Văn học - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2011
 • Số trang:579 tr.
 • Kích thước:21 cm
 • Số đăng ký cá biệt:17014
 • Mã Dewey:915.9751
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, lịch sử, văn hóa
 • Chủ đề: Ngũ Hành Sơn
 • Chuyên ngành: Khoa Du Lịch
 • Tóm tắt: Sách gồm 120 tác phẩm văn, thơ, tranh ảnh nghệ thuật, tư liệu về Ngũ Hành Sơn.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề