CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Bạn sẽ thành thạo C++ chỉ trong 21 ngày (Dùng cho học sinh, kỹ thuật viên và sinh viên)
 • Tác giả: Đậu Quang Tuấn
 • Nhà xuất bản: Giao thông Vận tải - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2007
 • Số trang:307 tr.
 • Kích thước:21 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:13048
 • Mã Dewey:005.133
 • Đơn giá:40000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:C++
 • Chủ đề: C++
 • Chuyên ngành: Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • Tóm tắt: Hướng dẫn học C++ với các câu lệnh và thuật toán dễ hiểu.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề