CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Ngũ Hành Sơn - Di tích và thơ ca
 • Tác giả: Tùng Vân, Lê Hoàng Vinh
 • Nhà xuất bản: Văn học - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2003
 • Số trang:192 tr.
 • Kích thước:19 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:5093
 • Mã Dewey:915.9751
 • Đơn giá:35000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, di tích, thơ ca
 • Chủ đề: Ngũ Hành Sơn
 • Chuyên ngành: Khoa Du Lịch
 • Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về Ngũ Hành Sơn và tìm hiểu một số thắng tích tiêu biểu của Ngũ Hành Sơn. Một số văn bản, chỉ dụ, bản tấu trong Châu bản triều Nguyễn có nội dung tu bổ, tôn tạo Ngũ Hành Sơn để bảo vệ di tích vô giá này cho đất nước, lưu truyền lại hậu thế.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề