CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Finance basics
 • Nhà xuất bản: Harvard Business Review - Boston
 • Năm xuất bản: 2014
 • Số trang:131 p.
 • Kích thước:19 cm
 • Số đăng ký cá biệt:42971
 • ISBN:9781625270856
 • Mã Dewey:658.15
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Corporations, finance, managerial accounting
 • Chủ đề: Finance
 • Chuyên ngành: Khoa Quản Trị Kinh Doanh
 • Tóm tắt: Intimidated by corporate finance? The numbers (and the jargon) can feel overwhelming--but you have to understand them to manage effectively. Finance Basics explains the fundamentals simply and quickly, introducing you to key terms and concepts such as: How to navigate financial statements; How to weigh costs and benefits; What’s involved in budgeting and forecasting; How to gauge a company's financial health.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề