CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Làm kỹ xảo truyền hình với panopticum, starglow, tinderbox Adobe after effects CS 3
 • Tác giả: Quang Hiển
 • Nhà xuất bản: Giao thông Vận tải - Thành phố Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản: 2009
 • Số trang:285 tr.
 • Kích thước:28 cm
 • Số đăng ký cá biệt:16277
 • Mã Dewey:006.6
 • Đơn giá:85000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
 • Từ khóa:Kỹ xảo truyền hình, Panopticum, Tinderbox, Sstarglow, Adobe after effects CS 3
 • Chủ đề: Kỹ xảo truyền hình & Adobe after effects CS 3
 • Chuyên ngành: Ngành Đồ họa & Mỹ thuật
 • Tóm tắt: Hướng dẫn thực hành khai thác các chức năng của chương trình Adobe After Effects CS3 và CS4 mới nhất, tiện dụng và phổ cập nhất hiện nay cùng với 3 bộ Plug-ins Panopticm, Trapcode, Tinderbox chạy trên nền Adobe After Effects và Adobe Premiere: Tạo chữ chuyển động; Kỹ thuật tách hình nhanh và hiệuquả; Chuyển động theo đường phác thảo; Bài tập Cài đặt Panopticum; Hiệu ứng Panopticum Fire 3.0; Hiệu ứng Panopticumanimatext 2.0; Hiệu ứng Panopticumanimatext 3D; Hiệu ứng Panoopticum Grid 1.1; Hiệu ứng Panopticum Lens Pro III; .
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề