CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Kích thước:28 cm
 • Số đăng ký cá biệt:7068
 • Mã Dewey:005.133
 • Đơn giá:69000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:XML
 • Chủ đề: XML
 • Chuyên ngành: Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • Tóm tắt: Giới thiệu cách xây dựng tài liệu XML cụ thể và chi tiết; Hướng dẫn sử dụng Java, Javascript, xây dựng ứng dụng XML; Tìm hiểu mô hình xử lý XML thông qua DOM, SAX, DSO;...
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề