CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Kích thước:21 cm
 • Số đăng ký cá biệt:41951
 • Mã Dewey:100
 • Đơn giá:90000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Triết học
 • Chủ đề: Triết học
 • Chuyên ngành: Khoa Lý Luận Chính Trị
 • Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản nhất về triết học. Đi sâu làm rõ nguồn gốc các khái niệm, thuật ngữ triết học. Nghiên cứu chuyên sâu và nâng cao về triết học.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề