CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Nền và móng: Dùng cho sinh viên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
 • Tác giả: Tô văn Lận
 • Nhà xuất bản: Xây dựng - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2016
 • Số trang:321 tr.
 • Kích thước:27 cm
 • Số đăng ký cá biệt:41357
 • ISBN:9786048217600
 • Mã Dewey:690.116
 • Đơn giá:163000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
 • Từ khóa:Nền và móng
 • Chủ đề: Nền và móng
 • Chuyên ngành: Khoa Xây Dựng
 • Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm cơ bản, móng nông trên nền tự nhiên, móng cọc, móng trên nền đất yếu, sự cố về nền móng và cách gia cố sửa chữa.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề