CSDL sách

Trở về
 • Kích thước:21 cm
 • Số đăng ký cá biệt:40110
 • Mã Dewey:355.009 2
 • Đơn giá:114000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
 • Từ khóa:Lê Trọng Tấn, cuộc đời, sự nghiệp
 • Chủ đề: Cuộc đời và sự nghiệp & Lê Trọng Tấn
 • Chuyên ngành: Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
 • Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Lê Trọng Tấn. Một số công trình nghiên cứu, bài viết của Đại tướng về chiến cuộc Đông - Xuân 1953-1954 và cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975. Đại tướng Lê Trọng Tấn trong hồi ức của bạn bè, đồng chí, đồng đội.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề