CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Mười cuốn sách về kiến trúc
 • Tác giả: Vitruvius
 • Nhà xuất bản: Xây dựng - H.
 • Năm xuất bản: 2016
 • Số trang:280 tr.
 • Kích thước:31 cm
 • Số đăng ký cá biệt:40228
 • Mã Dewey:722
 • Đơn giá:155000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
 • Từ khóa:La Mã
 • Chủ đề: Kiến trúc
 • Chuyên ngành: Khoa Kiến Trúc
 • Tóm tắt: Mô tả những nguyên tắc kinh điển về sự cân đối, sự hài hoà, tỉ lệ trong kiến trúc, thiết kế ngân hàng, nhà tù, trụ sở viện nguyên lão, nhà tắm, quảng trường, đền thờ, nhà hát. Vị trí, nền móng, âm học kiến trúc, các kiểu thích hợp và tỉ lệ của nhà ở tư nhân, phương pháp hoàn thiện bền vững và đẹp, nhiều vấn đề khác có liên quan đến kiến trúc cổ La Mã và Hi Lạp cổ đại.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề