CSDL sách

Trở về
 • Phát triển đô thị bền vững : các cách tiếp cận phương pháp luận, liên ngành và thực tiễn
 • Tác giả: Đỗ Hoài Nam, Stepphane Lagree
 • Nhà xuất bản: Tri thức - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2015
 • Số trang:315 tr.
 • Kích thước:26 cm
 • Số đăng ký cá biệt:39766
 • ISBN:978049431845
 • Mã Dewey:307.116
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:4/4
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề