CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Tháp cổ Việt Nam: Tái bản lần thứ 1 theo bản in năm 1992
 • Tác giả: Nguyễn Duy Hinh
 • Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2013
 • Số trang:287 tr.
 • Kích thước:21 cm
 • Số đăng ký cá biệt:36397
 • Mã Dewey:726.09597
 • Đơn giá:72000
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:3/3
 • Từ khóa:Kiến trúc, Tôn giáo, Tháp cổ, Việt Nam
 • Chủ đề: Kiến trúc & Tôn giáo
 • Chuyên ngành: Khoa Du Lịch
 • Tóm tắt: Nghiên cứu các loại hình tháp xét trong mối liên quan với Phật giáo và tháp Bà la môn giáo cùng hình thức và nội dung chứa đựng bên trong toà tháp.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề