CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn
 • Tác giả: Võ Như Cầu
 • Nhà xuất bản: Xây Dựng - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2005
 • Số trang:456 tr.
 • Kích thước:27 cm
 • Số đăng ký cá biệt:8049
 • Mã Dewey:693
 • Đơn giá:68000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:4/4
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề