CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Women and children last : the plight of poor women in affluent America
 • Tác giả: Ruth Sidel
 • Nhà xuất bản: Penguin Books - United States of America
 • Năm xuất bản: 1992
 • Số trang:250 p.
 • Kích thước:20 cm
 • Số đăng ký cá biệt:37375
 • ISBN:9780140167665
 • Mã Dewey:362.830973
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề