CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Data abstraction and structures using C++
 • Tác giả: Mark R. Headington, David D. Riley
 • Nhà xuất bản: D. C. Heath and Company - Lexington
 • Năm xuất bản: 1994
 • Số trang:661 p.
 • Kích thước:23 cm
 • Số đăng ký cá biệt:36992
 • ISBN:9780669349498
 • Mã Dewey:005.73
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề