CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Basic concepts in embryology : a student's survival guide
 • Tác giả: Lauren J. Sweeney
 • Nhà xuất bản: The McGraw - Hill - United States
 • Năm xuất bản: 1998
 • Số trang:443 p.
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:13463
 • ISBN:0-07-063308-8
 • Mã Dewey:612.64
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Anh
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:phôi thai, phôi học, embryology
 • Chủ đề: embryology
 • Chuyên ngành: Khoa Y
 • Tóm tắt: Include 18 chapters: 1/ Introductory framework, 2/ Developmental periods and congenital malformations, 3/ Fertilization, 4/ Early embryogenesis and implantation, 5/ Germ layer derivatives...
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề