CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Nội thất trang trí
 • Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2005
 • Số trang:79 tr.
 • Kích thước:27 cm
 • Số đăng ký cá biệt:5985
 • Mã Dewey:745.4
 • Đơn giá:45000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề