CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Những công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới
 • Tác giả: Đặng Thái Hoàng
 • Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2005
 • Số trang:343 tr.
 • Kích thước:21 cm
 • Số đăng ký cá biệt:6750
 • Mã Dewey:720.2
 • Đơn giá:45000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:6/6
 • Từ khóa:Công trình kiến trúc
 • Chủ đề: Kiến trúc -- Thế giới
 • Chuyên ngành: Khoa Kiến Trúc
 • Tóm tắt: Gồm hai phần chính: Phần 1: Quá trình phát triển kiến trúc từ xã hội nguyên thủy đến đầu thế kỷ XX; Phần 2: Những công trình kiến trúc nổi tiếng trên thế giới.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề