CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Narrative of the life of Frederick Douglass, An American slave, written by himself
 • Tác giả: Blight David W
 • Nhà xuất bản: Bedford - Boston
 • Năm xuất bản: 1993
 • Số trang:163 p.
 • Kích thước:21 cm
 • Số đăng ký cá biệt:8957
 • ISBN:0-312-07531-6
 • Mã Dewey:973.8
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
Sách cùng chuyên ngành