CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Kích thước:27 cm
 • Số đăng ký cá biệt:35759
 • Mã Dewey:616.9
 • Đơn giá:54000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:5/5
 • Từ khóa:Bệnh lao, y học
 • Chủ đề: Bệnh -- Lao
 • Chuyên ngành: Khoa Y
 • Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về bệnh lao, những cấp cứu thường gặp trong chuyên khoa lao và bệnh phổi, chương trình chống lao Việt Nam, cách điều trị và phòng bệnh lao.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề