CSDL sách

Trở về
 • Kích thước:20.5 cm
 • Số đăng ký cá biệt:35841
 • Mã Dewey:617.5
 • Đơn giá:99000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:5/5
 • Từ khóa:Nội soi, phẫu thuật, ổ bụng
 • Chủ đề: Phẫu thuật -- Nội soi & Nội soi -- Ổ bụng
 • Chuyên ngành: Khoa Y
 • Tóm tắt: Lịch sử của nội soi và phẫu thuật nội soi. Tìm hiểu các khâu chuẩn bị trước khi phẫu thuật. Giới thiệu một số phẫu thuật cơ bản trong ổ bụng như: nội soi ổ bụng chẩn đoán, cắt túi mật, cắt ruột thừa, khâu thủng ổ loét dạ dày tá tràng...
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề