CSDL sách

Trở về
.jpg
 • 150 tình huống pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính
 • Tác giả: Thế Anh
 • Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2014
 • Số trang:291 tr.
 • Kích thước:21 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:33529
 • Mã Dewey:342.597
 • Đơn giá:73000
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
Sách cùng chuyên ngành