CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Kích thước:27 cm
 • Số đăng ký cá biệt:33846
 • Mã Dewey:615.9
 • Đơn giá:168000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:4/5
 • Từ khóa:Dược lý học, dược lâm sàng
 • Chủ đề: Dược lý học & Dược lâm sàng
 • Chuyên ngành: Khoa Dược
 • Tóm tắt: Dược lý học đại cương, thuốc tác dụng trên hệ thần kinh thực vật và hệ thần kinh trung ương. Hoá học trị liệu, thuốc tác dụng trên cơ quan và trên máu, chuyển hoá và mô. Hormon và các thuốc điều chỉnh rối loạn nội tiết. Điều trị ngộ độc thuốc cấp tính,...
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề