CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:5787
 • Mã Dewey:692.3
 • Đơn giá:17000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Giáo trình
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Vẽ kĩ thuật
 • Chủ đề: Vẽ -- Kỹ thuật
 • Chuyên ngành: Khoa Xây Dựng
 • Tóm tắt: Chương 1: Vật liệu dụng cụ vẽ và cách sử dụng; Chương 2: Những tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kĩ thuật; Chương 3: Vẽ hình học; Chương 4: Hình chiếu vuông góc; Chương 5: Giao tuyến của vật thể; Chương 6: Hình chiéu trục đo; Chương 8: Hình cắt và mặt cắt; Chương 9: Bản vẽ chi tiết; Chương 10: Vẽ quy ước và một số chi tiết thông dụng; Chương 11: Các mối ghép; Chương 12: Bản vẽ lắp; Chương 13: Sơ đồ; Chương 14: Sử dụng Auto CAD để thành lập bản vẽ. Cuối chương có bài tập.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề