CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Giáo trình kĩ thuật xung - số : Sách dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp.
 • Tác giả: Lương Ngọc Hải
 • Nhà xuất bản: Giáo Dục - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2005
 • Số trang:231 tr.
 • Kích thước:24 cm
 • Mã Dewey:537
 • Đơn giá:20
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Giáo trình
 • Đang rỗi/ Tổng sách:0/0
 • Từ khóa:Kĩ thuật xung - số
 • Chủ đề: Kỹ thuật xung - số
 • Chuyên ngành: Khoa Điện tử - Viễn Thông
 • Tóm tắt: Sách gồm 10 chương: Chương 1: Khái niệm cơ bản về kĩ thuật xung số; Chương 2: Các mạch tạo xung hoặc bước nhảy dùng Transistor hay khuếch thuật toán; Chương 3: Các mạch tạo xung hoặc bước nhảy dùng các vi mạch số và mạch định thời 555; Chương 4: Mạch so sánh số - Bộ số học và logic; Chương 5: Các bộ đếm và ứng dụng; Chương 6:Thanh ghi và thanh ghi dịch; Chương 7: Các mạch biến đổi mã - Hệ thống hiển thị; Chương 8: Mạch chọn kênh và mạch phân kênh số; Chương 9: các bộ nhớ bán dẫn; Chương 10: Ứng dụng kĩ thuật số trong đo lường.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề