CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Digital electronic : 3d ed.
 • Tác giả: Roger L. Tokheim
 • Nhà xuất bản: McGraw-Hill - United States
 • Năm xuất bản: 1989
 • Số trang:335 p.
 • Kích thước:29 cm
 • Số đăng ký cá biệt:6180
 • Mã Dewey:621.3815
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Digital electronic
 • Chủ đề: Electronic digital computers -- Circuits
 • Chuyên ngành: Khoa Điện tử - Viễn Thông
 • Tóm tắt: The text of Digital Electronics includes at least 27 topics new to the edition. Many new topics deal with the increases use of power saving CMOS ICs in digital circuits. An entire chapter details both TTL and CMOS IC specifications and the important topic of interfacing.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề