CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Điều dưỡng bệnh tâm thần và sức khỏe tâm thần (Xuất bản lần thứ 2)
 • Tác giả: Ruth Elder, Katie Evans, Debra Nizette
 • Nhà xuất bản: Đồng Nai - Đồng Nai
 • Năm xuất bản: 2013
 • Số trang:512 tr.
 • Kích thước:30 cm
 • Số đăng ký cá biệt:32858
 • Mã Dewey:616.89
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:4/4
 • Từ khóa:Điều dưỡng, bệnh tâm thần, sức khỏe tâm thần
 • Chủ đề: Điều dưỡng & Tâm thần học
 • Chuyên ngành: Khoa Điều Dưỡng
 • Tóm tắt: Bao gồm 4 phần chính: Phần 1: Chuẩn bị cho điều dưỡng tâm thần và sức khỏe tâm thần; Phần 2: Sức khỏe và chăm sóc sức khỏe tâm thần; Phần 3: Hiểu biết về bệnh tâm thần; Phần 4: Phát triển kỹ nang điều dưỡng sức khỏe tâm thần.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề