CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Tài chính quốc tế : giáo trình
 • Tác giả: GS. TS. Nguyễn Văn Tiến
 • Nhà xuất bản: Thống kê - TP. Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản: 2012
 • Số trang:599 tr.
 • Kích thước:21 cm
 • Số đăng ký cá biệt:29991
 • Mã Dewey:332.042
 • Đơn giá:86000
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Giáo trình
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Tài chính quốc tế, ngoại hối, cán cân thanh toán quốc tế, tỷ giá
 • Chủ đề: Tài chính Quốc tế
 • Chuyên ngành: Khoa Quản Trị Kinh Doanh
 • Tóm tắt: Đại cương về tài chính quốc tế, thị trường ngoại hối, các nghiệp vụ ngoại hối phái sinh, cán cân thanh toán quốc tế, chính sách tỷ giá và vai trò của ngân hàng Trung ương. Học thuyết ngang giá sức mua, học thuyết ngang giá lãi suất, các nhân tố tác động lên tỷ giá, chính sách tiền tệ, tài khóa và tỷ giá trong nền kinh tế mở...
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề