CSDL sách

Trở về
 • Bài tập nguyên lý kế toán
 • Tác giả: Nguyễn, Vũ Việt
 • Nhà xuất bản: Tài chính - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2011
 • Số trang:73 tr.
 • Kích thước:21 cm
 • Số đăng ký cá biệt:28123
 • Mã Dewey:657.076
 • Đơn giá:20000
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:8/8
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề