CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Quản lý hạn hán, sa mạc hoá vùng Nam Trung Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu
 • Tác giả: Nguyễn Lập Dân, Nguyễn Đình Kỳ, Vũ Thị Thu Lan
 • Nhà xuất bản: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2012
 • Số trang:282 tr.
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:27876
 • ISBN:9786049130557
 • Mã Dewey:333.730 95975
 • Đơn giá:110000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
 • Từ khóa:Hạn hán, quản lý, sa mạc hóa, Nam Trung Bộ, biến đổi khí hậu
 • Chủ đề: Biến đổi khí hậu & Quản lý hạn hán
 • Chuyên ngành: Khoa Môi Trường
 • Tóm tắt: Tập hợp các kết quả nghiên cứu của tập thể tác giả đề tài KC.08.23/06.10 thực hiện nhằm xây dựng hệ thống quản lý hạn hán, sa mạc hoá trên cơ sở phân tích, đánh giá hiện trạng, và đề xuất giải pháp chiến lược, phòng ngừa ngăn chặn và phục hồi các diễn biến hạn, sa mạc hoá vùng Nam Trung Bộ.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề