CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Phương pháp làm bài thi môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng
 • Nhóm Tác giả: Tập thể tác giả
 • Nhà xuất bản: Lao động - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2011
 • Số trang:254 tr.
 • Kích thước:19 cm
 • Số đăng ký cá biệt:27789
 • ISBN:1020202000263
 • Mã Dewey:324.2597075
 • Đơn giá:48000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:10/10
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề