CSDL Luận văn _ Luận án

Chủ đề: Quản trị -- Quan hệ khách hàng

  • Duyệt theo:
Nghiên cứu sự hài lòng khách hàng đối với dịch vụ 3G của Mobifone tại thị trường Đà Nẵng
  • Tác giả: Phí Hồng Trang |
  • Giảng viên hướng dẫn: TS. Hồ Văn Nhàn |
  • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng khách hàng. Thực trạng hoạt động của doanh nghiệp MobiFone tại thị trường Đà Nẵng. Thiết kế nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ 3G của Mobifone tại thị trường Đà Nẵng, kết quả nghiên cứu. Một số giải pháp.