CSDL Luận văn _ Luận án

Chủ đề: An toàn -- Thông tin

 • Duyệt theo:
Nghiên cứu và triển khai kỹ thuật xác thực hai bước cho ứng dụng web
 • Tác giả: Hoàng Văn Sỹ |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Minh Nhật |
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật mạng

Tổng quan về an ninh, an toàn thông tin và ứng dụng web. Tổng quan về xác thực và xác thực hai yếu tố. Triển khai hệ thống xác thực hai yếu tố cho ứng dụng website dựa trên mã nguồn mở DUO.

Triển khai Firewall Smoothwall Express cho doanh nghiệp
 • Tác giả: Trần Văn Công |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Quốc Long |
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật mạng

Tổng quan về an toàn thông tin. Giải pháp bảo mật cho doanh nghiệp sử dụng tường lửa. Cài đặt thử nghiệm.

Nghiên cứu một số vấn đề về an toàn thông tin trên mạng xã hội
 • Tác giả: Hoàng Xuân Đăng Cường |
 • Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Lê Trọng Vĩnh |
 • Chuyên ngành: Khoa học Máy tính

Tổng quan về mạng xã hội. Các kỹ thuật tấn công trên mạng xã hội và cách thức phòng chống. Mô phỏng một số tấn công phổ biến và ứng dụng triển khai các hệ thống bảo mật tại MobiFone.

Tìm hiểu một số ứng dụng của mạng nơron trong việc phát hiện tấn công và xâm nhập dựa vào hành vi
 • Tác giả: Lê Văn Tịnh |
 • Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Võ Thanh Tú |
 • Chuyên ngành: Khoa học Máy tính

Tổng quan về an toàn thông tin. Kỹ thuật phát hiện tấn công và xâm nhập mạng dựa vào mạng nơron. Cài đặt và thử nghiệm.

Nghiên cứu tấn công leo thang trong mạng LAN
 • Tác giả: Nguyễn Đắc Tiến |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Hồ Ngọc Duy |
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật mạng

Tìm hiểu tổng quan về an toàn thông tin. Nghiên cứu các kỹ thuật tấn công mạng và xây dựng nên các cách phòng thủ cho các cuộc tấn công đó. Đề xuất một số giải pháp bảo đảm an toàn mạng. Xây dựng mô hình thực nghiệm. Triển khai tấn công lao thang trong mạng LAN và cách phòng chống.