CSDL Luận văn _ Luận án

Chủ đề: Phát triển thương hiệu

 • Duyệt theo:
Truyền thông marketing tích hợp nhằm phát triển thương hiệu Ẩm thực Trần
 • Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Vân |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Như Lâm |
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh marketing

Cơ sở lý luận. Thực trạng tình hình kinh doanh và truyền thông marketing tích hợp nhằm phát triển thương hiệu tại Công ty TNHH t triển thương hiệu Ẩm thực Trần. Giải pháp phát triển.

Một số giải pháp về truyền thông cổ động nhằm phát triển thương hiệu của Palm Garden Resort
 • Tác giả: Chúc Thị Ánh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Hồng Vương |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn

Cơ sở lý luận về khách sạn, truyền thông cổ động nhằm phát triển thương hiệu của khách sạn. Thực trạng về truyền thông cổ động nhằm phát triển thương hiệu của Palm Garden Resort. Một số giải pháp.

Định vị thương hiệu Mobifone - Trung tâm Thông tin di động Khu vực III trên thị trường Đà Nẵng
 • Tác giả: Võ Thùy Trang |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Võ Thanh Hải |
 • Chuyên ngành: Khoa học Máy tính

Cơ sở lý luận về thương hiệu và định vị thương hiệu dịch vụ thông tin di động. Thực trạng công tác định vị thương hiệu Mobifone trên thị trường Đà Nẵng. Nghiên cứu mô hình định vị thương hiệu Mobifone trên thị trường Đà Nẵng. Giải pháp.

Hoàn thiện công tác truyền thông đối với Thương hiệu Yến sào Cù Lao Chàm - Hội An
 • Tác giả: Phan Văn Bình |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Phùng Tấn Viết |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Một số lý luận về truyền thông, thương hiệu. Thực trạng công tác truyền thông cổ động của đội quản lý và khai thác Yến sào Cù Lao Chàm - Hội An và một số giải pháp cho giai đoạn đến 2020.

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động khuếch trương cho sản phẩm Biere Larue 355 tại Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam (VBL)
 • Tác giả: Nguyễn Thanh Phúc |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Võ Thanh Hải |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Cơ sở lý luận về hoạt động khuếch trương. Tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng công tác khuếch trương cho sản phẩm Biere Larue 355 tại Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động.