CSDL Luận văn _ Luận án

Chủ đề: Thi công -- Cọc

  • Duyệt theo:
Nghiên cứu đề xuất các biện pháp xử lý sự cố khi thi công cọc Barét
  • Tác giả: Phạm Thanh Đại |
  • Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Toàn Đức |
  • Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

Tổng quan về đè tài nghiên cứu; Nguyên nhân gây ra các sự cố khi thi công cọc Barét; Các biện pháp xử lý sự cố, khuyết tật khi thi công cọc Barét.