CSDL Luận văn _ Luận án

Chủ đề: Thiết bị kỹ thuật

  • Duyệt theo:
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống giám sát nhịp tim ứng dụng trong bệnh viện
  • Tác giả: Nguyễn Phương Tiên |
  • Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Ngô Diên Tập |
  • Chuyên ngành: Điện tử Viễn thông

Mục tiêu của đề tài nhằm tạo ra một thiết bị nhỏ gọn có thể gắn trên thân thể người bệnh thực hiện các chức năng sau: Xác định nhịp tim, thông báo xung tim cho máy tính của bác sĩ, tiết kiệm thời gian cho người bác sĩ kiểm tra.