CSDL Luận văn _ Luận án

Chủ đề: Báo chí

 • Duyệt theo:
Đóng góp của Phan Khôi trong việc phát triển thể loại báo chí và kỹ năng làm báo
 • Tác giả: Lê Thị Ngọc Linh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hoàng Thị Hường |
 • Chuyên ngành: Văn -- Báo chí

Báo chí Việt Nam nữa đầu thế kỷ XX và sự xuất hiện của nhà báo Phan Khôi. Phan Khôi và vấn đề phát triển thể loại báo chí. Phan Khôi đối với vấn đề phát triển kĩ năng làm báo.

Vai trò của người Phụ Nữ Tân Văn trong lịch sử báo chí Việt Nam (những năm 20, 30 của đầu thế kỷ XX)
 • Tác giả: Lê Ngọc Khánh Huyền |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trương Thị Hường |
 • Chuyên ngành: Văn -- Báo chí

Phân tích vai trò của Phụ Nữ Tân Văn trong dòng chảy báo chí Việt Nam thập niên 20, 30 của thế kỷ XX. Sự tác động của Phụ Nữ Tân Văn đối với xã hội Việt Nam những năm 20, 30 của thế kỷ XX.

Nhận diện và xử lý khủng hoảng truyền thông từ lý luận đến thực tiễn
 • Tác giả: Trương Thị Thúy |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Quý Doãn |
 • Chuyên ngành: Văn -- Báo chí

Một số vấn đề lý luận về khủng hoảng truyền thông tại Việt Nam. Phân tích, đánh giá khủng hoảng truyền thông trong nước và nước ngoài qua cách xử lý khủng hoảng truyền thông trong một vài vụ điển hình. Các nguyên tắc cơ bản để xử lí khủng hoảng truyền thông và một số đề xuất giải pháp.

Thể loại phóng sự báo Người lao động trong dòng chảy báo chí hiện đại (khảo sát trong năm 2017)
 • Tác giả: Nguyễn Thanh Đức |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Thị Kim Ngân |
 • Chuyên ngành: Văn -- Báo chí

Giới thiệu về Phóng sự - Thể loại báo chí quan trọng trên trang báo. Thực trạng việc sử dụng thể loại phóng sự trên báo Người lao động. Thành quả, dự đổi mới và phát triển của Phóng sự báo Người lao động.

Thông tin về quyền lợi của công nhân lao động trong chuyên mục công đoàn trên báo người lao động online năm 2017
 • Tác giả: Trương Thị Minh Ngân |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hoàng Lê Thúy Nga |
 • Chuyên ngành: Văn -- Báo chí

Những vấn đề chung liên quan đến đề tài. Thực tiễn thông tin về quyền lợi của công nhân lao động trong chuyên mục công đoàn trên báo Người lao động online ở góc độ nội dung và hình thức. Đánh giá và đề xuất giải pháp hoàn thiện.