CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Điện tử - Viễn Thông

 • Duyệt theo:
Hệ thống giám sát hồ tôm thông minh sử dụng công nghệ IOT
 • Tác giả: Nguyễn Văn Tín |
 • Giảng viên hướng dẫn: Th.S Trần Văn Trí |
 • Chuyên ngành: Thiết kế số

Chương 1: Mở Đầu; Chương 2: Cơ sở lý thuyết, các thành phần phần cứng – phần mềm sử dụng trong hệ thống; Chương 3: Thiết kế và thi công hệ thống; Chương 4: Kiểm thử, đánh giá hệ thống và hướng phát triển.

Hệ thống giám sát máy ấp trứng thông minh
 • Tác giả: Nguyễn Văn Bảo Sinh |
 • Giảng viên hướng dẫn: Th.S Trần Văn Trí |
 • Chuyên ngành: Thiết kế số

Chương 1: Mở Đầu; Chương 2: Cơ sở lý thuyết và một số linh kiện sử dụng; Chương 3: Thiết kế và thi công hệ thống; Chương 4: Kiểm thử, đánh giá hệ thống và hướng phát triển.

Cost effective and scalable IOT deployment solutions for vietnam market (bigdata solution)
 • Tác giả: Nguyễn Thanh Đông |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Hà Đắc Bình |
 • Chuyên ngành: Thiết kế số

Chương 1: Tổng Quan; Chương 2: Thiết kế hệ thống; Chương 3: Kiểm thử và đánh Giá hệ thống.

Cost effective and scalable IOT deployment solutions for vietnam market (blockchain solution)
 • Tác giả: Nguyễn Vính Khánh |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Hà Đắc Bình |
 • Chuyên ngành: Thiết kế số

Chương 1: Tổng Quan; Chương 2: Thiết kế hệ thống; Chương 3: Kiểm thử và đánh Giá hệ thống.

Hệ thống định vị GPS ứng dụng theo dõi đối tượng
 • Tác giả: Nguyễn Sơn Lâm |
 • Giảng viên hướng dẫn: Th.S Võ Minh Thông |
 • Chuyên ngành: Thiết kế số

Chương 1: Mở Đầu; Chương 2: Cơ sở lý thuyết, các thành phần phần cứng – phần mềm sử dụng trong hệ thống; Chương 3: Thiết kế và thi công hệ thống; Chương 4: Kiểm thử, đánh giá hệ thống và hướng phát triển.