CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Luật

 • Duyệt theo:
Thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định liên quan đến đất đai, thực tiễn tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
 • Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Vân |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Phan Thị Nhật Tài |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1. Nhận thức chung về thi hành án dân sự và pháp luật về thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định liên quan đến đất đai; Chương 2. Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện Thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định liên quan đến đất đai tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; Chương 3. Đề xuất và giải pháp hoàn thiện Thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định liên quan đến đất đai tại Việt Nam và huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Giải quyết tranh chấp đất đai bằng Tòa án, thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
 • Tác giả: Nguyễn Đức Trường |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thuận |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1: Nhận thức và pháp luật về tranh chấp đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai bằng Tòa án nhân dân; Chương 2: Thực tiễn áp dụng pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai bằng tòa án tại tòa án nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk và một số đề xuất kiến nghị.

Quy định về thế chấp tài sản bảo đảm tiền vay từ thực tiễn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng
 • Tác giả: Nguyễn Trung Hoàng |
 • Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1: Nhận thức chung về thế chấp tài sản bảo đảm tiền vay của ngân hàng thương mại; Chương 2: Thực trạng thực hiện thế chấp tài sản bảo đảm tiền vay ở ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp thế chấp tài sản bảo đảm tiền vay ở ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng.

Hợp đồng tín dụng có thế chấp tài sản - Thực trạng và giải pháp
 • Tác giả: Hồ Thị Thúy Ngân |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Thu Na |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hợp đồng tín dụng có thế chấp tài sản; Chương 2: Thực trạng thực thi pháp luật về hợp đồng tín dụng có thế chấp tài sản; Chương 3: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hợp đồng tín dụng có thế chấp tài sản.