CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Luật

 • Duyệt theo:
Pháp luật thủ tục hải quan đối với công tác thu thuế xuất nhập khẩu thực tiễn tại Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng
 • Tác giả: Phạm Thị Ngọc Trâm |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thuận |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1. Nhận thức về thủ tục hải quan và pháp luật thủ tục hải quan đối với công tác thu thuế xuất nhập khẩu; Chương 2. Thực trạng pháp luật về thủ tục thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu và thực trạng thực thi pháp luật về thủ tục thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng; Chương 3. Một số đề xuất hoàn thiện pháp luật thủ tục hải quan đối với công tác thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

Thực trạng áp dụng pháp luật trong việc giải quyết đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật của người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 • Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Anh |
 • Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1. Nhận thức chung về pháp luật giải quyết đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật của người sử dụng lao động; Chương 2. Thực trạng về giải quyết đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật của người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Chương 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật của người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh theo Luật Cạnh tranh ở Việt Nam
 • Tác giả: Trần Khánh Như |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Phan Thị Nhật Tài |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1: Nhận thức chung và pháp luật về quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh; Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh; Chương 3: Đề xuất và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh tại Việt Nam.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tiền tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bình Định
 • Tác giả: Lê Thị Thanh Trang |
 • Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1: Nhận thức chung về giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tiền; Chương 2: Thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tiền tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bình Định; Chương 3: Dự báo và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tiền tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bình Định.

Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về bảo hộ sáng chế phương pháp chữa bệnh bằng thảo dược theo tri thức truyền thống tại Việt Nam
 • Tác giả: Vũ Thành Dũng |
 • Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Phúc |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1: Nhận thức pháp luật về bảo hộ sáng chế phương pháp chữa bệnh bằng thảo dược theo tri thức truyền thống; Chương 2: Thực trạng pháp luật về bảo hộ phương pháp chữa bệnh bằng thảo dược theo tri thức truyền thống tại Việt Nam; Chương 3: Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về bảo hộ sáng chế phương pháp chữa bệnh bằng thảo dược theo tri thức truyền thống tại Việt Nam.