CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

An investigation into the real situation and solutions to developing the workforce of the restaurant at Cosmos Hotel”

Tác giả: Phan Huynh An

Giảng viên hướng dẫn: Huynh Vu Chi Tam

Số trang: 49 p.
Chuyên ngành: Anh văn du lịch
Mã phân loại: 420
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Trường Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Năm xuất bản: 2019
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Chủ đề: English -- Tourism
Tóm tắt:

Chapter I: The theorical background; Chapter 2: Case Description; Chapter 3: Analysis and evaluation.

Luận văn liên quan