CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Giải quyết tranh chấp đất đai bằng Tòa án, thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

Tác giả: Nguyễn Đức Trường

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thuận

Số trang: 91 tr.
Chuyên ngành: Luật Kinh tế
Mã phân loại: 340
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Trường Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Năm xuất bản: 2019
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt:

Chương 1: Nhận thức và pháp luật về tranh chấp đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai bằng Tòa án nhân dân; Chương 2: Thực tiễn áp dụng pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai bằng tòa án tại tòa án nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk và một số đề xuất kiến nghị.

Luận văn liên quan